BON FIRST SOLO SHOW ART EXHIBITION


งานนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ"บอน" หรือ "muebon" ซึ่งใช้เวลาเกือบ2ปีในการเตรียมงาน ทั้งงานจัดวางขนาดใหญ๋ ภาพสีน้ำมัน ประติมากรรม การแสดงสด ผลงานจัดวาง รวมไปถึงผลงานหุ่นจักรกล สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถเข้าชมได้ที่ Soy Sauce Factory ซอยเจริญกรุง 24 ตั้งแต่วันี้ถึงวันที่18มิถุนายน2557

Editor

TaoAK ( 37 posts )
-

RELATE BLOG