Soul4Street : Made By Soul #7 Day in a life with Chut Janthachotibutr

ชัช ช่างภาพ street documentary ที่ต้องการจะเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายของเขาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่เขาเก็บภาพ ไม่ผ่านการปรุงแต่ง ผ่านรสนิยมสนุกๆ กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อไปเสริมชีวิต มุมมอง และ ภาพถ่ายของเขาที่นิวยอร์ค 

Made by soul fanpage:

https://www.facebook.com/pages/Made-by-soul/634426866584262

https://www.facebook.com/Weirdvisuel

Soul4street fanpage : 

https://www.facebook.com/soul4street

Website :

Homepage

Editor

Gonzarez11 ( 2091 posts )
-

RELATE BLOG