“Mystery Grey” อีกหนึ่งสีใหม่ที่ทาง adidas Ultra Boost กำลังจะปล่อยออกมาให้เสียเงินกัน

“Mystery Grey” อีกหนึ่งสีใหม่ที่ทาง adidas Ultra Boost กำลังจะปล่อยออกมาให้เสียเงินกัน โดยเน้นที่การเล่นที่โทนสีเทาเข้มจนถึงอ่อน และต้องส่วนของ Cage ยังเป็นแบบทูโทนอีกด้วย กำเงินในกระเป๋ากนัไว้ให้ดีๆ

Editor

skull_skull ( 3038 posts )
-

RELATE BLOG