atmos What’s New?: ของดีมาเเล้ว!! Undercover x Nike Daybreak เตรียมเปิดจับฉลาก 1 ส.ค.นี้

NIKE DAYBREAK UNDERCOVER
BV4594-700
THB 5,800
SIZE (US) 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12
.
NIKE W DAYBREAK UNDERCOVER
CJ3295-400
CJ3295-600
THB 5,800
SIZE (US) 5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10
กฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (Raffle)
1.) การจับฉลากจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 บริเวณลาน SQUARE EF ห้างสรรพสินค้า Central World
2.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากต้องสวมรองเท้า NIKE X ATMOS (สามารถเลื่อนดูรูปได้ใน DRESS CODE ในอัลบั้ม) รวมทั้งต้องไม่สวมรองเท้าที่ใหญ่เกินขนาด รวมทั้งรองเท้าจะต้องเป็นของที่มีลิขสิทธิ์แท้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก”
3.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้นพร้อมแสดงตนเพื่อรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” ( สงวนสิทธิ 1 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น )
4.) เวลาในการตรวจเช็ครองเท้าตามกติกาเพื่อร่วมรับสิทธิ์รับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” คือ 8.30 น. ( เช้า )
5.) สิทธิในการเข้าร่วมต่อแถวจับฉลากจะถูกปิด เวลา 9.30 น. ( เช้า ) และเริ่มจับฉลาก ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” ก่อนเวลา 10.00 น. ( เช้า )
6.) ผู้ที่ได้รับ ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” จะต้องแสดงตัวทันทีและไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดตามหมายเลขที่จับได้
7.) ขอสงวนสิทธิในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จับฉลากและภายในบริเวณร้านค้า
8.) ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเลือกซื้อรองเท้าได้ในรุ่นของผู้ชาย 1 คู่และของผู้หญิง 1 คู่
9.) ขอสงวนสิทธิในการลองสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้
10.) **ห้ามแลกเปลี่ยนรองเท้าและเงินกันในบริเวณพื้นที่จับฉลาก หากพบเห็นจะทำการตัดสิทธิทันที**
11.) *รับเฉพาะเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต (ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับผู้ซื้อเท่านั้น) **และห้ามใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวน**
.
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิของลูกค้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด
.

Editor

Nalat ( 1555 posts )
-

RELATE BLOG