atmos What’s New?: Nike Air Max 1 “SKETCH TO SHELF” วางจำหน่ายวันที่ 16 กรกฎาคม นี้

เตรียมตัวกันให้ดี atmos Bangkok เตรียมวางจำหน่ายสนีกเกอร์อีกหนึ่งรุ่นที่ทุกคนรอคอย Nike Air Max 1 “SKETCH TO SHELF” ออกจำหน่ายวันพรุ่งนี้ 16 กรกฎาคม โดยจะออกจำหน่ายแบบจับฉลาก (Raffle) ไปอ่านกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้กันก่อนเลย

Nike Air Max 1 “SKETCH TO SHELF”

SIZE (US) 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5

THB 5,500

กฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (Raffle)
1.) การจับฉลากจัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 บริเวณลาน SQUARE EF ห้างสรรพสินค้า Central World  *รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น*
2.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากต้องสวมรองเท้า NIKE โมเดล AIR MAX 1 อะไรก็ได้ รวมทั้งต้องไม่สวมรองเท้าที่ใหญ่เกินขนาด รวมทั้งรองเท้าจะต้องเป็นของที่มีลิขสิทธิ์แท้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก”
3.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้นพร้อมแสดงตนเพื่อรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” ( สงวนสิทธิ 1 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น )
4.) เวลาในการตรวจเช็ครองเท้าตามกติกาเพื่อร่วมรับสิทธิ์รับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” คือ 8.30 น. ( เช้า )
5.) สิทธิในการเข้าร่วมต่อแถวจับฉลากจะถูกปิด เวลา 9.30 น. ( เช้า ) และเริ่มจับฉลาก ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” ก่อนเวลา 10.00 น. ( เช้า )
6.) ผู้ที่ได้รับ ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” จะต้องแสดงตัวทันทีและไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดตามหมายเลขที่จับได้
7.) ขอสงวนสิทธิในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จับฉลากและภายในบริเวณร้านค้า
8.) ผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถเลือกซื้อรองเท้าได้ 1 คนต่อ 1 คู่เท่านั้น
9.) ขอสงวนสิทธิในการลองสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้
10.) **ห้ามแลกเปลี่ยนรองเท้าและเงินกันในบริเวณพื้นที่จับฉลาก หากพบเห็นจะทำการตัดสิทธิทันที**
11.) *รับเฉพาะเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต (ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับผู้ซื้อเท่านั้น) **และห้ามใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวน**
* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิของลูกค้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด

Editor

ize ( 1442 posts )
-

RELATE BLOG