Banksy ทำลายสถิติมูลค่าการขายงานศิลปะของตัวเองที่ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผลงานศิลปะชิ้นล่าสุดของ Banksy ในชื่อ ” Girl With Balloon ” ถูกประมูลด้วยราคาสูงถึง 1,371,195 USD ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดของการประมูลงานศิลปะของ Banksy ที่จัดปนะมูลโดย Christie

สำหรับผลงาน ” Girl With Balloon ” ชิ้นแรกในปี 2004 ตั้งราคาประมูลเริ่มต้นที่ 90,000 USD และประมูลจบที่ราคา 491,000 USD ส่วนงาน ” Girl With Balloon ” ในครั้งนี้ที่เป็นบอลลูนรูปหัวใจสีชมพูประดับด้วยทองคำถูกประมูลไปด้วยราคาทำลายสถิติไปแล้ว และรูปบอลลูนรูปหัวใจสีแดงที่เราเห็นกันบ่อยถูกประมูลไปในราคา 77,500 USD

Editor

Gonzarez11 ( 2198 posts )
-

RELATE BLOG