การช็อปปิ้งขณะเมาช่วยเพิ่มเศรษฐกิจอเมริกาถึง 45 พันล้านดอลลาร์

จากการศึกษาใหม่ของ Finder รายงานว่าชาวอเมริกันใช้จ่าย 44.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อเครื่องดื่มและของมึนเมาในปี 2562 เว็บไซท์ WWD รายงานว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อของมึนเมาเพิ่มขึ้นจาก 674.96 USD เป็น 768.58 USD แม้ว่าสัดส่วนของผู้ที่เมาแล้วช็อปจะลดลงจาก 26.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 22.9 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา

การสำรวจชี้ให้เห็นว่าอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่คนเมาซื้อบ่อยที่สุดรองลงมาคือรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องประดับซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 36.9% ของการซื้อ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะซื้อรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องประดับขณะที่เมามากถึงร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ราวร้อยละ 20.2

โดยเฉลี่ยชาวอเมริกันใช้จ่าย 731.32 USD ในการซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์ขณะเมาแล้วตามด้วย 705.71 USD สำหรับวันหยุดพักผ่อน จำนวนเฉลี่ยที่ใช้กับรองเท้าเสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมคือ 148.13 USD

Editor

Gonzarez11 ( 2265 posts )
-

RELATE BLOG