นักเรียนสายเขียวเตรียมตัวให้พร้อม ม.รังสิต เตรียมเปิดหลักสูตร ‘วิชากัญชาศาสตร์’

แค่เห็นชื่อหลักสูตรก็ได้แต่คิดว่าทำไมเราไม่เกิดช้ากว่านี้…. ตอนนี้ก็ได้แต่คิดว่าอายุเท่านี้แล้วจะกลับไปเรียนมหาลัยยังทันอยู่ไหม?? คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิยาลัยรังสิต ได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมาว่า ทางมหาลัยได้ศึกษาเกี่ยวกับพืชกัญชาทั้งของต่างประเทศและในประเทศ รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์ วิธีการปลูก และประโยชน์ของกัญชาในด้านการแพทย์ ทางมหาลัยก็ได้เห็นแล้วว่ากัญชาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้จริง ในอนาคตประเทศไทยก็ต้องบุคลากรด้านนี้ มหาลัยจึงเปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เป็นที่แรกของประเทศไทย

เนื้อหาหลักของวิชาจะมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน เริ่มด้วยประวัติความเป็นมาของกัญชา, เทคนิคการปลูก, การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ ทั้งหมดที่เรียนนี้เพื่อจะนำไปใช้ทางการแพทย์และต่อยอดเพื่อทำงานสายนี้ ทั้งนี้คนที่จบไปก็สามารถไปทำงานในฟาร์มทั้งในและต่างประเทศก็ได้ ซึ่งมหาลัยมองเห็นว่าธุรกิจด้านนี้ก็ยังขาดบุคลากรอยู่ หลักสูตรนี้จะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและระดับ ปวช. ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.0 แถมนักศึกษายังมีโอกาสรับทุนเรียนฟรีอีกด้วย

เราก็ดีใจที่ประเทศเราเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านนี้อย่างจริงจัง เพราะส่วนตัวไม่ได้มองว่ากัญชานั้นเป็นยาเสพติดแต่อย่างใด ถ้ามันคือยาเสพติดจริง เหล้าและบุหรี่ ก็ต้องเป็นสิ่งผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน

Source: ThaiPBS

Editor

ize ( 1442 posts )
-

RELATE BLOG