จากข้อมูลปัจจุบัน Facebook มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนที่ทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ virtual และ augmented reality ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลภายในองค์กรของ Facebook ซึ่งตอนนี้ได้เปิดเผยว่าแผนก Reality Labs ของ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี มีสัดส่วนเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานทั้งหมดทั่วโลก ซึ่งจำนวนดังกล่าวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในปี 2017 โดยมีพนักงานเพียง 1,000 คนเท่านั้นที่อยู่ในสาขา Oculus ซึ่งคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเมือเทียบกับพนักงานในปัจจุบันของ Facebook

ซึ่งทาง Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ได้ออกมาอธิบายกับ The Information ในระหว่างการสัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามใน VR และ AR ว่า “ทุกวันนี้สิ่งที่ Facebook ส่วนใหญ่ทำคือ…เรากำลังสร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มของคนอื่น ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆที่เราจะลงทุนเพื่อช่วยกำหนดรูปแบบสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ที่สำคัญต่อไป ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง virtual reality และ augmented เข้าด้วยกัน”

(Visited 5 times, 1 visits today)