มีแนวโน้มที่ดี!! โรงงานยาสูบพร้อมผลิต ‘บุหรี่กัญชา’

บอกเลยว่าปี 2019 นี้ กระแสในเรื่องของการนำกัญชามาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ หรือการปลูก ซึ่งก็มีหลายฝ่ายให้ความสนใจและสนับสนุนเพื่อพลักดันให้กัญชาในประเทศไทยได้ก้าวไกลสู่ระดับโลก และแน่นอนว่าในเรื่องของธุรกิจเราก็มักจะเห็นข่าวต่างประเทศเริ่มเคลื่อนไหวกันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Starbuck หรือ Coca-Cola

แต่ล่าสุดนี้เอง โรงงานยาสูบแห่งปรเทศไทยก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วว่า โรงงานยาสูบนั้นพร้อมที่จะผลิต ‘บุหรี่กัญชา’ แต่ไม่ได้เป็นการนำบุหรี่มาผสมกับกัญชาแต่อย่างใด แต่จะเป็นการใช้สาร CBD มาผสมกับบุหรี่ ซึ่งไม่ใช่สารเสพติด ซึ่งถ้าหากสามารถผลิตออกมาได้ ก็จะทำให้บุหรี่ของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการที่โรงงานยาสูบจะผลิตบุหรี่กัญชาออกมาได้ ก็ต้องได้รับอนุญาติจากกระทรวงสาธารณสุขเสียก่อน

Editor

Nalat ( 1701 posts )
-

RELATE BLOG