ร่างกฎหมายใหม่ของ Covid-19 บังคับให้กระทรวงกลาโหมเปิดเผยข้อมูลยูเอฟโอภายใน 180 วัน

ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ ได้ลงนามในร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์ Covid-19 ฉบับใหม่มูลค่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของ The New York Post ร่างกฎหมายดังกล่าวยังรวมถึงการนับถอยหลัง 180 วันเพื่อให้ Pentagon และหน่วยข่าวกรองอเมริกันอื่นๆ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มี เกี่ยวกับวัตถุบินได้ที่ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่า unidentified aerial phenomena

โดยคำสั่งนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกฎหมาย แต่รวมอยู่ในความเห็นของคณะกรรมการ จากคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาซึ่งระบุให้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งรายงานภายใน 180 วันนับจากวันที่ประกาศใช้ต่อคณะกรรมการข่าวกรองและบริการติดอาวุธของรัฐสภาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่ปรากฏหลักฐาน

อดีตรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของหน่วยข่าวกรอง Chris Mellon ก็ได้กล่าวว่า “ผมหวังว่าฝ่ายบริหารใหม่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดในอำนาจการกำกับดูแลเนื่องจากความกังวลว่าประชาชนและบุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ จำนวนมากจะถูกละเลยจากระบบราชการความมั่นคงแห่งชาติเป็นเวลานานเกินไป”

Editor

Nalat ( 2056 posts )
-

RELATE BLOG