แม้จะมีการอ้างว่า Kanye West เป็นคนผิวดำที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา หลังจากนั้นทาง Forbes ได้ออกมาโต้แย้งข่าวดังกล่าวทันที

โดย Forbes ได้เผยแพร่บทความล่าสุดว่า “จากรายงานที่ว่า Kanye West มีมูลค่าทรัพย์สินเกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ [USD] ทั้งหมดมาจากความคิดมหัศจรรย์เกี่ยวกับยอดขายที่ยังไม่เกิดขึ้น และนี่คือสาเหตุที่ปัจจุบันเขามีมูลค่าน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนนั้น “

นอกจากนี้ Forbes ยังได้นำเสนอการคำนวณของตัวเองโดยระบุว่าเวสต์มีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยตัวเลขดังกล่าวของ Forbes ทำให้ Robert F.Smith ของ Vista Equity กลายเป็นคนผิวดำที่ร่ำรวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ $6 พันล้านเหรียญสหรัฐ

Forbes ยังกล่าวอีกว่ารายงานของ UBS ที่อ้างถึงในบทความส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความคาดหวังในอนาคต เนื่องจาก Yeezy และ Gap ยังไม่ได้เปิดตัวและไม่ได้รับรายได้หรือผลกำไรใด ๆ ในปัจจุบันตัวเลขจึงเป็นเท็จ

ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ของ Kanye West เกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้น หรือถ้ามองในเชิงธุรกิจจากกระแสข่าวที่ออกมานั้นจะเป็นการปั่นราคาหุ้นก็อาจจะเป็นไปได้

 

(Visited 20 times, 1 visits today)