Mr.BATHING APE Spring/Summer

Mr. BATHING Ape ได้แดตัวคอลแลคชัน Spring/Summer สึ่งจะประกรอบด้วย ไทด์ที่มี logo ของ BAPE รวมทึ้งเสื้อและเสื้อสูท แต่ไฮเลทของคอลแลคชันนี้ต้องยกให้ร้องเท้า Brogue Shoe ที่ถูกประถับตราของ Bapesta สิ้นค้าจะว่างจำน่ายเร็วๆนี้ที่ร้าน Mr. BATHING APE และบนเว็ปครับ

Editor

DTONYOO ( 359 posts )
-

RELATE BLOG