Skate Afloat

ในปี 2013 ที่ Califonia ได้สัมภาษณ์ Pro Skater อย่าง Bob Burnquists ว่าทำสิงใดก็ได้ที่เคยฝันไว้และลองสิ่งใหม่ๆ เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเคย skate บนทุกพื้นผิวแล้วแต่ยังไม่เคยบนน้ำเลยสักครั้ง หลังจากนั้นเพียงหนึ่งอาทิต skate ramp ลอยน้ำของเขาก็เป็นจริง ไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไร

Editor

DTONYOO ( 359 posts )
-

RELATE BLOG