Soul4Street Interview : Rock Bottom City Multi-brand Shop

Soul4Street Interview สำหรับเดือนนี้เราขอนำทุกท่านไปรู้จักกับร้าน RBC ร้านที่นำเข้าเสื้อผ้า Streetwear อีกหนึ่งร้านที่มีสินค้าที่น่าสนใจหลากหลายแบรนด์และราคา Retail พร้อมด้วยโปรโมชันที่ทุกคนเห็นแล้วต้องตะลึง
สำหรับร้าน Rock Bottom City ตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย 2 ตรงข้ามกับธนาคารธนะชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Website : www.rockbottomcity.com
FB Fanpage : www.facebook.com/rockbottomcity.usa
Instagram : rockbottomcity

Editor

Gonzarez11 ( 2266 posts )
-

RELATE BLOG