Nike Football CTR 360 with All-Black Boot

Nike Football ได้นำร้องเท้าที่เป็นสีดำล้วนซึ่งเป็น limited edition นั้นมาดัดแปลงให้มีความดุดันมากขึ้นในตัว CTR 360 ซึ่งจะคงสีดำล้วนอยู่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบน upper ซึ่งจะให้ layer ที่ลึกขึ้นและมาพร้อมกับเชือกร้องเท้าที่สะท้อนแสง สามารถจับจองได้ที่ nike.com เร็วๆนี้

Editor

DTONYOO ( 359 posts )
-

RELATE BLOG