Leica M Monochrom

Leica ผลิตกล้องรุ่นพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของ Nordic Photo ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการถ่ายภาพของเดนมาร์ก โดยกล้องรุ่นพิเศษนี้ก็คือ Leica M Monochrom กล้องดิจิตอลที่สามารถถ่ายภาพออกมาเป็นแค่ขาวดำ โดยจะผลิตเพียง 25 ชุดเท่านั้น ภายในชุดประกอบด้วยตัวบอดี้ และเลนส์  LEICA Summilux M-1.4/35 ASPH พร้อมสายสะพายหนังในกล่องสวยหรู สำหรับราคาจำหน่ายนั้นอยู่ที่ 21.000 US$ หรือประมาณ 670,000 บาท

Credit : techxcite.com

Editor

Gonzarez11 ( 2273 posts )
-

RELATE BLOG