Terminal 21 Sneaker Showcase 2014


ห้างสรรสินค้า Terminal 21 ได้จัดงาน Sneaker Showcase ประจำปี 2014 ขึ้นซึ่งภายในงานได้มีการนำเอาแบรนด์รองเท้าหลากหลายแบรนด์รวมถึงร้านรองเท้าต่างๆมาออกร้านไว้ในงานนี้อย่างเช่น Nike adidas Puma New Balance asics Supra DC Clarks V.A.C. Carnival และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนำสินค้ามาลดราคากันในงานนี้ พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ไมค์ พิรัชต์ และการโชว์รองเท้าคัสตอม ซึ่งงานจะมีตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฏาคมนี้ 

Editor

Gonzarez11 ( 2262 posts )
-

RELATE BLOG