Which place is good to visit ? : Upperground ร้านมัลติแบรนด์ล่าสุดโดย Carnival Store

Upperground ร้านมัลติแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่รวบรวมแบรนด์เครื่องแต่งกายสตรีทแวร์รวมทั้งรองเท้าเอาไว้ที่ร้านนี้ อาทิ NIKE NSW, CONVERSE, TOMS, Gourmet, STUSSY, HUF, BEEN TRILL และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายพร้อมให้บริการและเยี่ยมชมแล้ววันนี้ที่ชั้น 3 CentralWorld 

Editor

Gonzarez11 ( 2273 posts )
-

RELATE BLOG