สินค้าตัวอย่างที่จะมาเลือกชมและพรีออเดอร์ งาน DENIM BY VANQUISH & FRAGMENT 2015 S/S EXHIBITION DATE : 18-20 OCTOBER 2014

VFP2034 five years wash regulur straight denim pants
size 28 30 32 34 36
กางเกงทรง wide straight ใช้ผ้า original ริมแดง นํ้าหนัก 13 ออนซ์ ผ้าเป็นผ้าพิเศษที่ทอโดย บริษัท KAIHARA ประเทศ ญี่ปุ่น ด้ายแนวตั้งจะใช้ด้ายพิเศษ ทําให้เกิด เอฟฟเฟคต์ ในแนวตั้งอย่างสวยงามและนํากางเกง ไป wash และทํา ให้ขาดด้วยช่างฝีมือ  ทีละจุดจนดูเหมือน ใส่มาแล้ว 5 ปีรายละเอียดพิเศษ มี กระเป๋า ซ่อน ที่ตะเข็บกางเกง ด้านขวา  พร้อม โลโก้ fragment  และหูเข็มขัดด้านซ้าย รูป ตัว V และด้ายบริเวณ coin pocket จะมีสีที่แตกต่างไปตามแต่ละรุ่น และบริเวณกระเป๋าหลังด้านขวาจะมีโลโก้ fragment ทีเกิดจากการ ยิงเลเซอร์ อยู่ด้วย 
 
VFP1034 five years wash wide straight denim pants
size 28 30 32 34 36
กางเกงทรง wide straight ใช้ผ้า original ริมแดง นํ้าหนัก 12 ออนซ์ ผ้าเป็นผ้าพิเศษที่ทอโดย บริษัท KAIHARA ประเทศ ญี่ปุ่น จะเน้นความนุ่มสบายในการสวมใส่ และได้สั่งทอ ริมพิเศษ เป็นสี ชมพู หลังจากนั้น ะนํากางเกง ไป wash และทํา ให้ขาดด้วยช่างฝีมือ  ทีละจุดจนดูเหมือน ใส่มาแล้ว 5 ปี ส่วนบริเวณ damage จะใช้ผ้าสีฟ้า และ สีชมพู เพื่อเพิ่มสีสัน ลงไป รวมถึง บริเวณ ผ้า ฮิคคอรี่ ด้วย รายละเอียดพิเศษ มี กระเป๋า ซ่อน ที่ตะเข็บกางเกง ด้านขวา  พร้อม โลโก้ fragment  และหูเข็มขัดด้านซ้าย รูป ตัว และด้ายบริเวณ coin pocket จะมีสีที่แตกต่างไปตามแต่ละรุ่นและบริเวณกระเป๋าหลังด้านขวาจะมีโลโก้ fragment ทีเกิดจากการ ยิงเลเซอร์ อยู่ด้วย

Editor

skull_skull ( 3115 posts )
-

RELATE BLOG