Nintendo เตรียมบุกตลาดเกมส์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

Nintendo ค่ายผู็ผลิตเกมส์และเครื่องเล่นจากญี่ปุ่น เตรียมแผ่นการเจาะตลาดเกมส์บนมือถือกับเค้าบ้าง ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา Nintendo ผลิตเกมส์ให้แก่เครื่อง Playstation และ Xbox มาโดยตลอด แต่ด้วยกระแสโลกที่ปัจจุบันโทรศัพท์มีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นอย่างมากอีกทั้งผลประกอบการรายได้จากการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือก็สูงมาก โดยทางแบรนด์เตรียมบุกตลาดเกมส์บนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยการป้อนเกมว์ที่เป็น Icon ของค่ายไปในระบบมือถือซึ่งจะเริ่มปล่อยอกมาในช่วงปลายปีนี้

Editor

Gonzarez11 ( 2262 posts )
-

RELATE BLOG