Coca-Cola ฉลองครบรอบ 100 ปีของการผลิตขวด Coke ออกสู่ตลาดโลก

Coke ฉลองครบรอบ 100 ปีของการออกขวด Coke ที่เริ่มผลิตออกมาตั้งแต่ปี 1915 โดยทาง Coca-Cola ได้เตรียมจัดนิทัศการของวิวัฒนาการของขวดในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ขวกใบแรกจนถึงตัวที่ใช้อยุ๋ในปัจจุบันรวมไปถึงขวดรุ่นพิเศษที่ออกมาเพื่อเทศการต่างๆรวมทั้งขวดที่ได้รับการออกแบบพิเศษโดย Andy Warhol ด้วย ซึ่งงานนิทัศการจะจัดขึ้นใน 14 ประเทศทั่วโลก 

Editor

Gonzarez11 ( 2271 posts )
-

RELATE BLOG