Burger King ได้ร่วมกับ McDonald’s ออกเมนูพิเศษเพื่อวันสันติภาพโลก

ในวันที่ 21 กันยายนเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของโลกที่องค์การสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญของความแตกต่างของผู้คนทั่วโลก จึงตั้งให้วันนี้เป็นวัน Peace Day หรือวันสันติภาพโลกขึ้น ทาง Burger King ได้ส่งสารเพื่อร่วมมือกับคู่แข่งของวงการอย่าง McDonald's เพื่อออกชุดเมนูพิเศษที่จะจำหน่ายในวันที่ 21 กันยายนนี้เท่านั้น โดยเป็นการนำเอาเมนูเด็ดของทั้งสองมาผสมผสานกันคือ Big Mc และ Whopper ให้เป็นเมนู่พิเศษว่า McWhopper พร้อมทั้งออกแบบชุดของพนักงานเพื่อวันนี้โดยเฉพาะ แต่แคมเปญนี้ต้องถูกพับไปเมื่อ CEO ของ McDonald's ได้ปฎิเสธไปอย่างสุภาพ แต่ผู้คนก็ชื่นชมทาง Burger King ที่กล้าคิดอะไรใหม่ๆเช่นนี้

 

Editor

Gonzarez11 ( 2262 posts )
-

RELATE BLOG