adidas ออกรองเท้าในรุ่น Tubular X “Night Cargo”

adidas Tubular X เริ่มทะยอยปล่อยรองเท้าในสีใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้ว ซึ่งล่าสุดกับสีเขียวขี้มาในชื่อ "Night Cargo" ซึ่งเป็นการเล่นสีไล่ระดับความเข้มความอ่อนลงบนส่วนของ upper และใช้สีขาวบนส่วนด้านหน้าของพื้นที่เป้นเอกลักาณ์ไว้เช่นเดิม ออกวางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่โลกในราคา 120 USD ส่วนในไทยถ้ามีความคืบหน้าเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Editor

Gonzarez11 ( 2271 posts )
-

RELATE BLOG