Stampd แบรนด์เสื้อผ้าสุดมินิมอล ปล่อยภาพ Lookbook คอลเลคชั่น 2016 Fall/Winter “The New Sodier”

Stampd แบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังของดีไซเนอร์ Chris Stamp โดยเสื้อผ้าของแบรนด์นี้จะโด่งดังมากเรื่องของความมินินอล และตอนนี้ทางแบรนด์ได้ปล่อยภาพ Lookbook คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด 2016 Fall/Winter ในชื่อคอลเลคชั่น The New Sodier ซึ่งแรงบันดาลใจของคอลเลคชั่นนี้ก็คือชุดของพวกทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 นั่นเอง 

Editor

skull_skull ( 3115 posts )
-

RELATE BLOG