The Jeans Hanger ไม้แขวนยีนส์ อุปกรณ์ที่จะช่วยดูกางเกงยีนส์ และทำให้ Denim Lover หลงรัก

สำหรับผู้ที่ชอบสวมใส่กางเกงยีนส์เป็นชีวิตจิตใจ หรือใส่กางเกงยีนส์อยู่ทุกวันนั้นคงมีวิธีเก็บรักษากางเกงยีนส์แตกต่างกันไป บางคนก็มีที่แขวนเก็บอย่างดี บางคนก็พาดไว้ที่ราว หรือบางคนก็กองไว้กับพื้นเพราะไม่มีอุปกรณ์หรือพื้นที่ในการจัดเก็บ การเก็บรักษากางเกงยีนส์นั้นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อกางเกงยีนส์ของคุณด้วยเช่นกัน หากเก็บผิดวิธีก็อาจทำให้กางเกงยีนส์ของคุณมีกลิ่นอับได้ โดย The Jean Hanger นี้เป็นโปรเจ็คของ Steven Sal Debus ที่คิดค้นขึ้นมา เพราะเขาก็เป็นชายที่รักการสวมใส่ยีนส์และประสับปัญหาในการแขวนกางเกงยีนส์ด้วยไม้แขวนแบบเก่าอีกด้วย เขาจริงสร้างไม้แขวนยีนส์โดยเฉพาะขึ้นมาเอง อีกทั้งเขากำลังระดมทุนผ่าน Kickstarter อยู่อีกด้วย

Editor

swagerun ( 296 posts )
-

RELATE BLOG