Apple และ Prepear เตรียมเจรจาระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องโลโก้ที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา Apple ได้ยื่นเรื่องคัดค้านเครื่องหมายการค้ากับแอป Prepear ซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับอาหาร โดยทาง Apple ได้คัดค้านเครื่องหมายการค้าโลโก้ของ Prepear ที่มีความคล้ายคลึงกับโลโก้ของตัวเอง ซึ่งกังวลว่าผู้บริโภคจะสับสน หลังจากนั้น บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังแอป Prepear, Super Healthy Kids ได้ยื่นคำร้องและเปิดให้ลงรายชื่อเพื่อให้ Apple ยกเลิกการต่อต้านซึ่งมีคนลงชื่อเห็นด้วยมากกว่า 250,000 รายชื่อ

จากรายงานดังกล่าวแม้ว่า Apple จะไม่ละทิ้งฝ่ายที่ค้าน แต่ก็ยังคงมีการแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในการเปิดเผยการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการพิจารณาคดีและอุทธรณ์เครื่องหมายการค้าของสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ทาง Apple ขอให้มีการระงับการพิจารณาคดีไว้เป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายต่างๆมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเจรจาเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้

ซึ่งหากไม่บรรลุข้อยุติการคัดค้านเครื่องหมายการค้าโลโก้ของ Prepear ก็จะทำการเปิดเผยข้อมูลก่อนการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนมีนาคม โดยการทดลองหลักจะเริ่มในเดือนตุลาคมและอาจมีการร้องขอให้มีการไต่สวนด้วยปากเปล่าจนถึงเดือนธันวาคม 2021

Editor

Nalat ( 2058 posts )
-

RELATE BLOG