atmos Bangkok เตรียมเปิดให้ Raffle ‘Nike Air Fear Of God 1’ วันที่ 8 มิ.ย.นี้

NIKE AIR FEAR OF GOD 1 รองเท้าที่จะถูกจัดจำหน่ายสำหรับร้านค้าที่อยู่ในระดับสูงของ TIER ZERO !!!

6/8 (SAT) IN STORE RAFFLE

NIKE AIR FEAR OF GOD 1 *ATMOS EXCLUSIVE*

AR4237-100

THB 12,500

SIZE(US) 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 12 / 13

*กฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (Raffle)*

1.) การจับฉลากจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 บริเวณลานใต้ FACADE (บริเวณหน้า TOP SHOP) ห้างสรรพสินค้า Central World

2.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากต้องสวมรองเท้า NIKE X ATMOS ตามรุ่นที่ถูกกำหนด รวมทั้งต้องไม่สวมรองเท้าที่ใหญ่เกินขนาด รวมทั้งรองเท้าจะต้องเป็นของที่มีลิขสิทธิ์แท้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก” (เลื่อนดู DRESS CODE ได้ในอัลบั้ม)

3.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้นพร้อมแสดงตนเพื่อรับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” ( สงวนสิทธิ 1 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น )

4.) เวลาในการตรวจเช็ครองเท้าตามกติกาเพื่อร่วมรับสิทธิ์รับ ” บัตรคิวในการจับฉลาก ” คือ 8.00 น. ( เช้า )

5.) สิทธิในการเข้าร่วมต่อแถวจับฉลากจะถูกปิด เวลา 9.30 น. ( เช้า ) และเริ่มจับฉลาก ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” ก่อนเวลา 10.00 น. ( เช้า )

6.) ผู้ที่ได้รับ ” บัตรคิวซื้อสินค้า ” จะต้องแสดงตัวทันทีและไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดตามหมายเลขที่จับได้

7.) ขอสงวนสิทธิในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จับฉลากและภายในบริเวณร้านค้า

8.) จำนวนจำกัด 1 คนต่อ 1 คู่เท่านั้น

9.) ขอสงวนสิทธิในการลองสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้

10.) **ห้ามแลกเปลี่ยนรองเท้าและเงินกันในบริเวณพื้นที่จับฉลาก หากพบเห็นจะทำการตัดสิทธิทันที**

11.) *รับเฉพาะเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต (ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับผู้ซื้อเท่านั้น) **และห้ามใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวน**

* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิของลูกค้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด

Editor

Nalat ( 1958 posts )
-

RELATE BLOG