หลังจากการประกาศครั้งแรก ขณะนี้ Chinatown Market ได้เสนอข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อที่จะเกิดขึ้น โดยแบรนด์ยอมรับว่าควรดำเนินการให้เร็วขึ้น ซึ่งแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อจำนวนการโจมตีที่เพิ่มขึ้นต่อชุมชนชาวเอเชียอเมริกันและชาวเกาะแปซิฟิกในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ใน Instagram ของ Chinatown Market เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีเครื่องหมาย “Chinatown Market” จะถูกนำไปบริจาคให้กับองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน AAPI

 

(Visited 317 times, 1 visits today)