Leica ออกกล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุดที่ผลิตมาจำนวนจำกัดในรุ่น Red Leica M Typ 262

Red Leica M Typ 262 เป็นกล้องภ่ายรูปรุ่นล่าสุดที่ทางแบรนด์ Leica ได้ผลิตออกมาจำนวนจำกัด ซึ่งรายละเอียดของตัวกล้องรุ่นพิเศษนี้นั้นยังมีออกมาไม่มากนัก ซึ่งคาดกันว่ายังคงเป็นกล้องถ่ายรูปเต็มรูปแบบที่มีขนาดกระทัดรัดตามแบบฉบับของแบรนด์เอาไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมนั้นคาดว่าจะมีมาเพิ่มเติมในไม่กี่วันนี้

Editor

Gonzarez11 ( 2279 posts )
-

RELATE BLOG