10 เรื่องที่คนรุ่นใหม่ควรเอาแบบอย่างจากท่าน “วิชัย ศรีวัฒนประภา”